หายโกรธก็ตามแต่จิตเสียไปแล้ว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  


เวลาโกรธ จิตมันเสีย ธาตุมันก็เสีย
เวลาหายโกรธแล้ว ธาตุมันก็ยังเสียอยู่
เหมือนตอไม้ที่ไฟไหม้ เมื่อไฟดับแล้ว
ตอก็ยังเป็นสีดำอยู่ (เป็นวิบาก)

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

   

5,400


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย