"ความเพียรกับสติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  


 "ความเพียรกับสติ"

" .. "อยู่ที่ไหนขอให้มีความเพียร คือสติติดแนบ ๆ" จากนั้นก็เข้าองค์ภาวนา ใครภาวนาจุดใด เริ่มต้นคำบริกรรมใดติดแนบ ๆ ให้สติติดกับนั้น จิตเราจะตั้งรากฐานได้ไม่สงสัย

"ธรรมพระพุทธเจ้าสอนลงเรื่องสติ" เช่นอย่างคำบริกรรม ก็ให้สติติดกับคำบริกรรม ติดแนบดีเท่าไร ๆ ยิ่งเสริมฐานของจิตเราขึ้นเรื่อย ๆ

"ถ้าสติขาดไม่เป็นท่านะ" ใครอย่าเอาอะไรมาอวด ถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้น "ขอให้ประกอบความพากเพียรด้วยความมีสติ" ความสำรวมระวังก็ไปจากสติทั้งนั้นไม่ได้ไปจากที่ไหน ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3131&CatID=2

5,428


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย