"ผู้ทำชั่วย่อมเศร้าหมอง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้ทำชั่วย่อมเศร้าหมอง"

" .. ที่ท่านกล่าวว่าทำชั่วได้ชั่วนั้น คือว่าไม่ได้หมายเอาภายนอกนะ "หมายเอาภายในนี้" เพราะบางคนทำชั่วแล้ว มันไม่ได้ให้ผลภายนอกก็มี "แต่ว่าภายในใจแน่นอนแหละ ผู้ทำชั่วย่อมเศร้าหมอง" ขุ่นมัว เร่าร้อน ไม่เบิกบาน

อันนี้ "เป็นลักษณะแห่งกรรมอันชั่วที่เกิดขึ้นในใจ" เช่นอย่าง บุคคลผู้มีความโลภจัดอยู่ในใจอย่างนี้ ไปเห็นสมบัติผู้ อื่นมาก ๆ เข้า "อยากได้ คิดวิตกวิจารณ์ ทำอย่างไรจะได้ คิดเท่าใด จิตใจเร่าร้อนไปเท่านั้น"

เพราะว่าบุญตัวน้อย คิดอย่างไรก็ไม่ได้มากอย่างเขา "ถ้าจะคิดไปเบียดเบียนเขา ก็ยิ่งเป็นทุกข์หลาย กลัวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจับได้" ฟ้องร้อง แล้วติดคุกติดตะราง ก็ยิ่งเดือดร้อนใจ เป็นอย่างนี้ละ .. "

"ธรรมโอวาท หลวงปู่เหรียญ ๒"
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,438


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย