"ทำบุญต้องมีศรัทธาและปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    9 ก.พ. 2567

"ทำบุญต้องมีศรัทธาและปัญญา"

" .. "มีศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จ จะต้องมีศรัทธาและก็ต้องมีปัญญา" เช่นว่า คนให้ทานนี่ก็นึกว่าจะให้ทานเอาบุญ ๆ ถามว่า บุญนั้นคืออะไร "ก็นึกว่าเราให้ทานมาก ๆ แล้วว่าเราได้บุญ"

ความเป็นจริงทานนี้ "ก็เพื่อจะสำรอกความมืดให้เกิดปัญญา" ให้เป็นความสงบ "บุญที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางคือความสงบระงับ ทำจิตไม่ให้มีโทษนั่นเอง" ในที่สุดก็เป็นยอดของบุญ เป็นความสงบแล้ว

"ถ้าหากว่าเป็นบุญธรรมดาที่เราทำด้วยความโง่" ทำบุญเพื่อจะเอาบุญ "เมื่อเหตุเกิดขึ้นมาก็ระงับไม่ได้ มีศรัทธาอยู่ก็จริงแต่ปัญญาไม่มี" .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
   DT014902

วิริยะ12

9 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  184 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย