"โลกุตตรธรรม" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "โลกุตตรธรรม"

" .. "โลกุตตรธรรมนี้บังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดแล้ว ท่านผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลย" เพราะบรรลุถึงความจริง รู้จริงในใจ "คุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐจริง จริงอย่างนี้ตลอดไปเลย" คุณพระธรรมเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงอย่างนี้ คุณพระสงฆ์เจ้าเป็นสิ่งประเสริฐจริงอย่างนี้

มันจริงใจอยู่อย่างนั้น แล้วไม่หวั่นไหว "ไม่แปรไปนับถือสิ่งอื่นใดว่าวิเศษยิ่งกว่านี้" นี่จึงเรียกว่า "บรรลุธรรมของจริง" แต่คนธรรมดาสามัญเอาแน่นอนไม่ได้นะ "บางทีมันก็พลิกไปทางนู้นพลิกมาทางนี้" เพราะว่าใจมันยังไม่สงบอย่างจริงจัง "ปัญญายังตัดกระแสของกิเลสไม่ได้" .. "

"การปฏิบัติภาวนาประจำชีวิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 

5,450จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย