"จิตส่งออก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "จิตส่งออก"

" .. ถ้าเป็นเรื่องจิต "ถ้ามันส่งไปข้างนอก ถือโน่นถือนี่ ยุ่งโน่นยุงนี่" ไม่ได้อุบายนะ "ถึงมาสังเกตุเจ้าของ มันก็เห็นเรื่องเจ้าของ" เหมือนกับเราสังเกตุคนใด สังเกตุเรื่องใด มันก็ได้แต่เรื่องนั้น

ฉะนั้น "โลกจึงชอบนินทากัน ชอบตำหนิโทษ" ชอบถือโทษของคนอื่น "เพราะจิตมันพุ่งไปอยู่ข้างนอก" ไปสนใจข้างนอก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    

5,413


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย