"ไม่รักษาใจตนเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

"ไม่รักษาใจตนเอง"

" .. "ภาวนา" คือการพิจารณาให้เห็นที่มันถูกต้อง "เห็นเป็นที่ถูกต้องเป็นที่พอดี แล้วมาแต่งใจเจ้าของ" แต่พวกเราพากันไปดูแต่ที่อื่น ไม่ได้ดูตัวเอง ไม่ได้แต่งใจตัวเองสักที "ไม่ได้รักษาใจตนเอง"

มันพาทุกข์ พายาก พาลำบากอยู่ก็ไม่เห็น "คนไม่ดูตนเอง ไม่รักษาตนเอง" มันพาทุกข์ พายาก "พาลำบากอยู่ก็ไม่ยอมแก้ไข" การมาฟังธรรมก็คือมาหาความรู้แล้วไปศึกษา ศึกษาทางกายด้วย ทางใจด้วย ให้ไปศึกษา "คนเรามันไม่รู้จักตัวเองนะ" .. "

"เหนือสิ่งอื่นใด"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
   

5,458


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย