"ภาวนาไม่ต้องกลัวตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    1 ส.ค. 2565

.
 "ภาวนาไม่ต้องกลัวตาย"

" .. การภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชา ในทางพุทธศาสนานี้ "จงตั้งจิตเจตนาลงให้มั่นคง อย่าได้ให้ใจอ่อนแอท้อแท้กลัวตาย" การสร้างบุญบารมี "ภาวนาละกิเลสมันไม่ตาย ถ้าหากว่าผู้ใดภาวนาเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเอาตายเอา จะมีพระพุทธเจ้าได้หรือ"

เพราะว่าภาวนาเคร่งเครียดเข้าไปก็ตาย ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ภาวนามากเข้าไปจะได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้ มันตายเสียก่อน "ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีพระซิ ที่มันมีพระอยู่ก็คือว่ามันไม่ตาย" .. "

"จิตพระอริยอยู่เหนือกิเลส"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ DT014902

วิริยะ12

1 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4800 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย