เชื่อมั่นในกัมมัฏฐานของตน : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    29 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

ตั้งใจทำกัมมัฏฐาน อย่าเป็นกัมมัฏถอก มันไถไป ถลอกไถลไป..ไม่ได้
ทำให้แน่วแน่เต็มที่ ทอดธุระทุกสิ่งทุกประการที่กังวลเกี่ยวข้องหมดทุกสิ่ง
ให้มันยังเหลือแต่กัมมัฏฐานอันเดียว เชื่อมั่นในกัมมัฏฐานของตนที่ตนบริกรรมอยู่นั้น
จะบริกรรมพุทโธๆก็เชื่อในพุทโธนั้น จะอานาปาก็เชื่อในอันนั้นน่ะ อย่าไปทิ้ง
ให้แน่วแน่เต็มที่ อย่าไปถลอกไถลไป เดี๋ยวไปอยากแลนู่นอยากแลนี่ มันไม่ได้เรื่องอันนั้น

ถ้าจิตแน่วแน่เต็มที่ วางแล้วสิ่งใดมันก็วางหมดนั่นสิ มันจะมีอะไรเหลือ
มันยังเหลือแต่จิตกับพุทโธเท่านั้นเอง อันนี้มันยังถลอกไถลอยู่ ส่งนู้นส่งนี้
ไปคิดถึงนู่นถึงนี่มันก็ไม่เป็นสมาธิสักที มันจะเป็น “กัมมัฏฐาน” ได้ยังไง
กัมมัฏฐานนี่เอาจิตแน่วแน่ซะก่อน ที่เหลือวางหมด
ให้ลงอันเดียวซะก่อนแล้วค่อยเป็นต่อไป ถ้าไม่ลงอันเดียวแล้วไม่มีที่จะเป็นไปได้หรอกDT017019

จำปาพร

29 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5105 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย