"เมื่อโกรธ ควรทำอย่างไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 ถาม : เมื่อโกรธ ควรทำอย่างไร

ตอบ : ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนา "ให้แก้ด้วยเมตตาจิต ถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธ อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธตอบ ท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขา" จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา "เพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์ จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่าน" เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนา "แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เมตตาเท่านั้นที่เอาชนะโทสะและความเกลียดได้" ..

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=31099

5,475จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย