"คนดีอยู่ที่ไหน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 เม.ย. 2565

.
 "คนดีอยู่ที่ไหน"

" .. คนดีอยู่ที่ไหน "คนดีอยู่ที่ตัวเรา" ถ้าเราดี ไปไหนมันก็ดี เขาจะนินทา สรรเสริญ จะว่าอะไร ทำอะไร เราก็ยังดีอยู่ แต่ถ้าเรายังไม่ดี เขานินทา เราก็จะโกรธ ถ้าเขาสรรเสริญเราก็ยินดี ก็หวั่นไหวอยู่อย่างนั้น

เมื่อรู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนแล้ว "เราจะมีหลักในการปล่อยวางความคิด" เราจะไปอยู่ที่ไหน คนเขาจะรังเกียจ หรือเขาจะว่าอะไร ก็ถือว่าไม่ใช่เขาดีหรือเขาชั่ว "เพราะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวเรา" เราย่อมรู้จักตัวเราเองยิ่งกว่าใคร .. "

"ใต้ร่มโพธิญาณ"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 DT014902

วิริยะ12

7 เม.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5270 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย