"ยาววาหนาคืบ นี้แลตัวธรรม" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    31 มี.ค. 2567

"ยาววาหนาคืบ นี้แลตัวธรรม"

" .. หลวงปู่ถือว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ "ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหน ในเมื่อกายยาว ๑ วา หนา ๑ คืบนี้แลเป็นตัวธรรม" เป็นตัวโลก เป็นที่เกิดแห่งธรรม เป็นที่ดับแห่งธรรม เป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้

ซึ่งธรรมทั้งปวง "แม้ใครใคร่จะปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติที่กายและใจเรานี้" หาได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่ "ดังนั้นไม่จำเป็นต้องหอบสังขารนี้ไปที่ไหน ถ้าตั้งใจจริงแล้วนั่งอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้น" นอนอยูที่ไหน ยืนอยู่ที่ไหน เดินอยู่ที่ไหน ธรรมก็เกิดที่ตรงนั้นนั่นแล .. "

พระราชวุฒจารย์
(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)DT014902

วิริยะ12

31 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  146 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย