"หลวงปู่จันทร์ศรี พบหลวงตาพระมหาบัว ครั้งแรก"

 วิริยะ12  

 "หลวงปู่จันทร์ศรี พบหลวงตาพระมหาบัว ครั้งแรก"

" .. ในขณะที่หลวงปู่พัก ณ วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั้น "พระธรรมวิสุทธิมงคล ยังเป็นพระบัว ญาณสมฺปนฺโน" กำลังเรียน ป.ธ.๓ น.ธ.เอกอยู่ ปฏิบัติใกล้ชิดพระเทพโมลี (พิมพ์ ธมฺมธโร) "เวลานอน ไม่มีมุ้ง นอนให้ยุงกัด ตลอดคืน"

ท่านเล่าว่า "หลวงปู่ ได้ถวายมุ้งท่าน ๑ หลัง ท่านก็เป็นพระธรรมดาเป็นพระหนุ่ม" หลวงปู่เป็นมหา ๓ ประโยค แล้วไปพักอยู่ที่นั่น "เมื่อไปเห็นท่านนอนไม่มีมุ้ง บังเอิญหลวงปู่ ได้มุ้งไป ๒ หลัง" หลังหนึ่งก็ใช้เอง เหลืออีกหลังหนึ่งก็เลยเอาไปถวายท่านหลวงตาบัว "แล้วก็ไม่ไดนึกได้ฝันว่าจะได้บุญได้กุศลมาก" พอถวายแล้วท่านก็ใช้จนมันขาดโน่นแหละ

จนกระทั่งออกปฏิบัติกัมมัฏฐานในกาลต่อมา "ตั้งแต่นั้นมาก็นับถือกันฉันท์พี่น้องเสมือนหนึ่งเกิดท้องมารดาเดียวกัน" ต่างคนต่างก็ไปตามแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ "ยึดหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหลัก" ส่วนหลวงปู่ก็ไปในทางด้านปริยัติและปฏิบัติไปด้วย

หลวงตาพระมหาบัวก็ได้เคยเทศน์ไว้ว่า "ท่านกับเรามีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่ เป็นมหาเปรียญ ท่านเป็นมหา เราก็เป็นมหา" จากนั้นท่านก็เลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัด ทีแรกท่านไปอยู่วัดบวรฯ

จากนั้นก็ไปทางสมุทรสงคราม จากสมุทรสงครามก็มาอยู่ที่วัดโพธิฯ เป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งป่านนี้ "สนิทสนมกันมาก" ท่านเกี่ยวข้องกับวัดนี้มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ตอนนั้นท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เรายังมีชีวิตอยู่ "เราเข้าออกวัดโพธิฯ นี้เหมือนไปจ่ายตลาด" .. "

"สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม"
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

5,509จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย