"อานิสงส์ของการเดินจงกรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    21 ก.พ. 2564

.
 "อานิสงส์ของการเดินจงกรม" มี ..

(๑) เดินทางบ่มีเจ็บแข้งเจ็บขา
(๒) ทำให้อาหารย่อย
(๓) ทำให้เลือดลมเดินสะดวก
(๔) เวลาเดินจงกรมไป ๆ มา ๆ จิตจะลงเป็นสมาธิได้ "ถ้ามันรวมลงเวลาเดินจงกรมได้ สมาธิของผู้นั้นไม่เสื่อม"
(5) เทพยดาถือพานดอกไม้มา สาธุ ๆ มาอนุโมทนา

"นี่เป็นอานิสงส์ของการเดินจงกรม" บางวันเมื่อครั้งอยู่กุฏิเก่า ตรงข้างเจดีย์ อาตมาเดินจงกรม มันหอม ๆ หมด ทั่วหมด หอมอิหยังนี่มันไม่เหมือนดอกไม้บ้านเรา "มันแม่นเทพยดามาอนุโมทนา" ถือพานดอกไม้มาอนุโมทนา

"เรื่องเดินนี่มันเรื่องหัดสติ" จะใช้นึกพุทโธไปพร้อมกันกับเท้า ที่ก้าวไปก็ได้ ยังไงก็ได้ "อย่าให้จิตมันออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ทั้งอดีตและอนาคต" ให้อยู่ที่จิตเท่านั้น

"อาตมากำหนดพุทโธ ๆ อยู่ที่จิต เท้าก็เดินไป กำหนดอยู่ที่จิต" ไม่ให้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใด ๆ ส่วนทางเดินจงกรม ก็ไม่เลือกทิศเลือกทาง ได้หมด แล้วแต่มันจำเป็น ในที่เหมาะสม เดินไปเพื่อแก้ทุกข์เวทนา

ท่านอาจารย์มั่น "ท่านว่าให้เดินตัดกระแสของโลก จากทิศตะวันออกไปตะวันตก ท่านว่าตัดกระแสของสมุทัย" ให้ตัดกระแส แต่ถ้ามันจำเป็น มันยังไม่มีบ่อนที่เหมาะสม ก็ไม่เป็นไร เดินมันไปอย่างนั้นเพื่อแก้ทุกขเวทนาดอก .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
 DT014902

วิริยะ12

21 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4985 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย