"จิตของชาวโลก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    11 ก.ค. 2564

.
 "จิตของชาวโลก"

ถาม : จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่ครับ
ตอบ : "โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกัน" ขนบประเพณีอันเป็นสิ่งภายนอกและภาษาทีใช้อาจดูแตกต่างกัน "แค่ความรู้สึก(จิต)ของมนุษย์นั้นมีลักษณะเฉพาะตามธรรมชาติ ซึ่งเหมือนกันหมด" ไม่ว่าชาติใดภาษาใด "ความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกัน" ทั้งจิตใจของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตก "ความทุกข์และการดับแห่งทุกข์ก็เหมือกัน" .. "

"หลวงพ่อตอบปัญหา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

11 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย