"อะไรเกิด อะไรดับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    31 ต.ค. 2560

 "อะไรเกิด อะไรดับ"

" .. ที่เรียกว่า เกิด ๆ ดับ ๆ นี้ คืออะไร "คืออารมณ์ ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป" ดับแล้วมันก็เกิดขึ้นมา ในทางธรรมะ "เรียกว่าการเกิด - ดับ มันก็มีเท่านี้" ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ว ทุกข์มันก็ดับไป "ทุกข์ดับไปแล้ว ทุกข์ก็เกิดขึ้นมา นอกเหนือจากนี้ไปก็ไม่มีอะไร มีแต่ทุกข์เกิด แล้วทุกข์ก็ดับไป" มีเท่านี้

เมื่อเห็นเช่นนี้แล้ว "จิตของเราก็จะเห็นแต่การเกิด - ดับอยู่เสมอ" เมื่อเห็นการเกิด - ดับอยู่เสมอ ทุกวันทุกเวลา ตลอดทั้งกลางวัน ตลอดทั้งกลางคืน ตลอดทั้งการยืน เดิน นั่ง นอน "ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรจริง ๆ มีแต่เกิด-ดับอยู่เท่านี้เอง" แล้วทุกอย่างมันก็จบอยู่ตรงนี้

เมื่อ "เห็นอารมณ์เกิด - ดับอย่างนี้อยู่เสมอไปแล้ว จิตใจก็จะเกิดความเบื่อหน่าย" เพราะเมื่อคิดไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรมากมาย "มันมีแต่การเกิดแล้วก็ดับ ดับแล้วก็เกิด เกิดแล้วก็ดับ" มันมีอยู่เท่านี้ .. "

๘๔ พระธรรมเทศนา
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

31 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย