"สำหรับผู้ปฏิบัติ" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    24 ธ.ค. 2565

.
 "สำหรับผู้ปฏิบัติ"

" .. "การเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น" จะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้ เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้ว "ที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้น เพราะจริตของคนไม่เหมือนกัน"

จึงต้องมีวัตถุ สี แสง และคำสำหรับบริกรรม "เช่น พุทโธ สัมมาอรหัง เป็นต้น" เพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อน "เมื่อจิตรวมสงบแล้ว คำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเอง" แล้วก็ถึงรอยเดียวกัน รสเดียวกัน "คือมีวิมุดิเป็นแก่น มีปัญญาเป็นยิ่ง" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 DT014902

วิริยะ12

24 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5265 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย