"จะปฏิบัติธรรมอย่างไร ?" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    13 ม.ค. 2561

 "จะปฏิบัติธรรมอย่างไร ?"

" .. คนเราไม่รู้จัก "นึกว่าการเดินจงกรม นึกว่าการฟังธรรม นึกว่าการนั่งสมาธิ เป็นการปฏิบัติ" นั่นเป็นส่วนน้อย ก็จริงอยู่ แต่มันเป็นเปลือกของมัน

"การปฏิบัติจริง ๆ ก็ปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์ นั่นแหละการปฏิบัติ" แล้วที่มันประสบอารมณ์กับอยู่นั้น เช่นมีอะไร

- มีคนมาพูดไม่ถูกใจนะ เราเป็นทุกข์ขึ้นมา
- ถ้าคนพูดให้ถูกใจเรา เราก็เป็นสุข


"ตรงนี้แหละตรงที่จะปฏิบัติ เราจะปฏิบัติอย่างไร" อันนี้สำคัญ "ถ้าเราไปวิ่งกับสุข ไปวิ่งกับทุกข์ มัวไปวิ่งกับสุข ไปวิ่งกับทุกข์อยู่นั่น จะวิ่งตลอดจนถึงวันตายก็ไม่พบธรรมะนี่" ก็อยู่ไม่ได้

"เมื่อรู้จักสุข-ทุกข์ ทั้งสองนี้ขึ้นมาเมื่อไร เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยธรรมะ นี่คือการปฏิบัติ" .. "

"รู้แจ้งโลก"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

13 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4854 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย