"เป็นได้แค่สะพาน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร )

 วิริยะ12    28 ก.พ. 2567

"เป็นได้แค่สะพาน"

" .. "ปริยัติธรรมทั้งหมด ก็เป็นได้แค่สะพาน" หรือเชือกสายโยง อาศัยสาว หรือเดินข้ามฟาก ถ้าหากว่าเราจะรื้อเอาสะพาน หรือเชือกเหล่านั้นติดตัวไป "ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เรา นอกจากความหนักหน่วงให้วกเวียนเท่านั้น"

ฉะนั้นปริยัติทั้งหมดที่จดจำไว้ "เมื่อถึงขั้นเอาจริงแล้ว เป็นเรื่องรับผิดชอบตนเองทั้งสิ้น จะแพ้หรือชนะ จะละหรือวางได้ เป็นเรื่องของดวงจิตตนเองที่มีภูมิธรรมที่สร้างขึ้น"

ฉะนั้น "ท่านจึงสอนอย่าให้ติดตำรา" ติดสมมุติบัญญัติ "ปฏิบัติตนให้พ้นทั้งหมด จึงจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ้สะอาด" .. "

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร )
   DT014902

วิริยะ12

28 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  166 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย