"รีบเร่งสะสมอริยทรัพย์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    6 มิ.ย. 2565

"รีบเร่งสะสมอริยทรัพย์"

" .. อัตภาพร่างกายเป็นของไม่มีสาระแก่นสาร "ทรัพย์ภายนอกก็ไม่มีสาระแก่นสาร" ชีวิตของพวกเรา ความเป็นอยู่ก็ไม่มีสารแก่นสาร เรามาพิจารณารู้อย่างนี้แล้ว "เราเป็นผู้ไม่ประมาท" รีบเร่งทำคุณงามความดีประกอบขึ้น "รีบเร่งสะสมอริยทรัพย์" ศีลของเราก็บริบูรณ์ไม่มีด่างพร้อย ตามภาวะของตน ศีล ๕ ศีล ๘

เดี๋ยวนี้พวกท่านกำลังอบรมสมาธิ กำลังจะเอาทรัพย์อันนี้ เรียกว่าอริยทรัพย์ "ศีลก็เป็นอริยทรัพย์อันหนึ่ง สมาธิก็เป็นอริยทรัพย์" หมั่นอบรมจิตใจ "ปัญญาก็เป็นอริยทรัพย์" หมั่นอบรมจิตใจ เวลาเราเข้าสมาธิ "จงให้สติประจำใจ กำหนดสติให้แม่นยำ รักษาจิตใจของเราให้อยู่กับที่" และให้จิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
วัดถ้ากลองเพล จ หนองบัวลำภู   DT014902

วิริยะ12

6 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5315 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย