"ลักษณะของคนไม่เอาไหน" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    8 พ.ค. 2564

.
 "ลักษณะของคนไม่เอาไหน"

" .. เมื่อมีแขกหรืออุบาสกอุบาสิกาไปกราบนมัสการหลวงปู่ แต่หลวงปู่มีปรกติไม่เคยถามถึงเรื่องอื่นไกล มักถามว่า "ญาติโยมเคยภาวนาบ้างไหม?" บางคนตอบว่าเคย บางคนตอบว่าไม่เคย

ในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งฉะฉานกว่าใครเขา กล่าวว่า ..

"ดิฉันเห็นว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องมาวิปัสสนาอะไรให้ มันลำบากลำบนนัก เพราะปีหนึ่ง ๆ ดิฉันก็ฟังเทศน์มหาชาติจบ" ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ตั้งหลายวัด ท่านว่า "อานิสงส์ของการฟังเทศน์ มหาชาตินี้จะได้ถึงศาสนาพระครือาริย์" ก็จะพบแต่ความสุข ความสบายอยู่แล้ว ต้องมาทรมานให้ลำบากท่าไม ฯ

หลวงปู่ว่า ..

"สิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่สนใจ" กลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึง "เป็นลักษณะของคนไม่เอาไหนเลย" ก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานในศาสนาสมณโคดมในปัจจุบันนี้ ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์ กลับเหลวไหล ไม่สนใจ "เมื่อถึงศาสนาพระศรีอาริย์ ก็ยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีก" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 
   DT014902

วิริยะ12

8 พ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย