ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี
 ลูกโป่ง   18 พ.ย. 2554

ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี
โลกต้องการการให้อภัย
เพราะนั่นเป็นทางแห่งความสันติสุข
ต้องให้อภัย ทำใจให้กว้างขวาง
จึงจะได้ชื่อว่า เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้จริง

:: ท่านพ่อลี ธมฺมธโรDT0329

ลูกโป่ง

18 พ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  4115 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย