"ให้เป็นสมาธิ ทุกอิริยาบถ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    2 ส.ค. 2560

 "ให้เป็นสมาธิ ทุกอิริยาบถ"

" .. "การทำความเพียรเพื่อละกิเลสนั้น ไม่ใช่เรื่องทำเล่น ๆ กิเลสในใจมนุษย์นั้นมีมาตั้งแต่ก่อนเกิด" จนเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่ "ถ้าไม่เพียรละให้หมดในชาตินี้ กิเลสก็จะพาเกิดพาตายในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุด"

ด้วยเหตุนี้ "พุทธบริษัททั้งสี่ที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ จงเพียรทำทานทานการกุศล จนวาระสุดท้ายหมดลมหายใจ" จงเพียรพยายามรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตามศรัทธาของตน ๆ "พร้อมทั้งขันติ ความอดทน ทุก ๆ คนไป จนตราบเท่า ยาวชีวํ ตลอดชีวิต ด้วยจิตด้วยศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ ให้พากันทำความเพียร นั่งสมาธิ"

"เดินก็ให้เป็นสมาธิ เดินไปข้างหน้าก็ให้เป็นสมาธิ ถอยหลังก็ให้เป็นสมาธิ" ขึ้นรถก็ให้เป็นสมาธิ ไปรถไปเรือก็ให้เป็นสมาธิ ลงจากรถก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นจากเรือก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นเครื่องบินและขณะโดยสารอยู่ในเครื่องบินก็ให้เป็นสมาธิ อยู่ดีก็ให้เป็นสมาธิ "เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เป็นสมาธิ"

ครั้งสุดท้าย "เวลาจะตายยิ่งให้เป็นสมาธิอย่างยอดเยี่ยม ถอดถอนอาสวกิเลสออกให้หมดสิ้น ก็ดับเข้าสู่นฤพานเลย" เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ .. "

ธรรมเมตตา ฉบับบที่ ๖ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

2 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4868 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย