"ท่านสอนให้ฝึกจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    14 ส.ค. 2562


 "ท่านสอนให้ฝึกจิต"

" .. นี่ละกำลังของจิต กำลังของธรรม กำลังของกิเลส ต่างกันอย่างนี้ "กำลังของธรรมเมื่อมีกำลังมากแล้วมันไม่หลับไม่นอนเหมือนกัน" หมุนตลอดเลย "ถ้ากิเลสแล้วมีแต่กินไม่อิ่มนอนไม่อิ่มตลอด" เป็นอย่างนั้น ขี้เกียจขี้คร้านอยู่นั้นหมดเลย คลังขี้เกียจอยู่นั้น

คนคนเดียวนั่นแหละ เวลาหมุนซักฟอกหลายหนพอได้ที่แล้วค่อยไปเอื่อย ๆ แล้วก็พุ่งเลย "จึงสอนให้ฝึกจิต จิตเป็นของฝึกได้" ฝึกลงทางต่ำต่ำไปเรื่อย ๆ ที่เคยชินต่อการทำความชั่วช้าลามกไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้ พวกฉกลักพวกขโมยไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้

"สร้างความดีก็เหมือนกัน" ทางด้านจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นเข้าด้ายเข้าเข็มแล้วจะถอยไม่ได้เลย พุ่ง ๆ เลย เป็นอย่างนั้นละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5717&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

14 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5383 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย