"ปลวกอ้วน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    14 ก.ค. 2563

.
 "ปลวกอ้วน"

" .. "ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริต ถึงจะร่ำรวยขึ้นก็เหมือนปลวกอ้วน" เพราะกัดเสากัดฝาเรือน ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนขึ้นเท่าไร เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้นจนอาจพังครืนลง ฉะนั้น "ไม่ควรทำตัวเป็นปลวกอ้วน" .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

14 ก.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5332 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย