"ให้พุทโธ เกิดในกายใจ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    13 มี.ค. 2563

 "ให้พุทโธ เกิดในกายใจ"

" .. ควรน้อมข้อคิด ประดิษฐ์เป็นธรรม ฝึกกายกรรม วจีมโน
ให้เกิดพุทโธ ขึ้นในกายใจ สดชื่นสุกใส ในธรรมพุทธะ

ทำไม่ลดละ ขยันทำไป ก็จะแจ้งใจ ใสบริสุทธิ์
สมบัติมนุษย์ พุทธบริษัท ละความกำหนัด กามะราคา
จะเกิดปัญญา วิมุติหลุดพ้น ก็ได้รับผล วิราคะธรรมแล ฯ .. "

มหาวีโร ภิกขุ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ DT014902

วิริยะ12

13 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย