"น้อมเข้ามาสู่ใจ" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2565

.
 "น้อมเข้ามาสู่ใจ"

" .. ต้องหมั่นรักษาใจนี่แหละ "ศีลก็บัญญัติลงที่ใจนี่แหละ สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี บัญญัติลงในใจในกายนี้แหละ" สองอย่างเท่านี้ รู้ทางกายก็วางได้หมด รู้ทางกายมันก็รวมเข้ามา มาในใจนี่

คิดดี คิดชั่ว ก็ใจนี่แหละ "ปฏิบัติ กาย วาจา ใจ ให้รู้แจ้งเห็นจริง เกิดขึ้นในดวงจิต" เจตนาเป็นตัวกรรมบุญ เจตนาเป็นตัวกรรมบาป "น้อมเข้ามาหาที่ฐานมัน" ตั้งอยู่ที่ฐาน อาศัยความเพียร ทำให้มาก ทำใจให้บริสุทธิ์ อันใดมันขัดข้องในใจนี้ "จาโค ปฏินิสฺสคฺโค" สละคืนเสีย .. "

(หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ) 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=58848DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4903 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย