"ความโกรธมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน"

 วิริยะ12    25 พ.ค. 2561

 "ความโกรธมีรากเป็นพิษ มียอดหวาน"

" .. พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงลักษณะของความโกรธว่า "มีรากเป็นพิษมียอดหวาน" ที่ว่ามีรากเป็นพิษหมายความว่า "ในเบื้องต้น ความโกรธจะแสดงพิษสงต่อจิตใจ ทำให้หงุดหงิด เร่าร้อน เดือดดาล" จึงต้องรีบระบายความหงุดหงิด เร่าร้อน เดือดดาลออกไปโดยเร็ว ด้วยการด่าว่าทุบตีหรือทำลายบุคคลหรือสิ่งของ ที่เป็นต้นเหตุให้โกรธ "เมื่อได้ทำจนสาแก่ใจแล้ว ในบั้นปลายจะรู้สึกโล่งใจ สบายใจ จึงเรียกว่ามียอดหวาน" .. "

ธนัญชานีสูตร (๑๕/๖๒๖) DT014902

วิริยะ12

25 พ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5281 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย