"จะไปทางตรงหรือทางอ้อม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    14 พ.ค. 2562

.
 "จะไปทางตรงหรือทางอ้อม"

" .. การศึกษาด้านพระปริยัตินั้นเท่ากับการเรียนแผนที่ ที่จะเดินทางว่าจะไปทางตรงหรือทางอ้อม "ถ้าพูดกันโดยตรงแล้วด้านปริยัตินั้นเป็นทางอ้อม ทางปฏิบัติเป็นทางตรง"

ทีนี้การเรียนปริยัตินั้นก็เป็นแต่เพียงว่า "ใช้สัญญาความจำแล้ว ก็สมมติว่าสอบได้ชั้นนั้นชั้นนี้กันขึ้นไป ส่วนการปฏิบัติทางใจนั้นเป็นของทำได้ยาก" ยากที่จะหาบุคคลมากระทำ .. "

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป DT014902

วิริยะ12

14 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5179 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย