"เป็นธรรมดาของเขา" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

 วิริยะ12    30 ธ.ค. 2562

"เป็นธรรมดาของเขา"

" .. "เรื่องสรรพสิ่งต่าง ๆ เกิดมาในโลกไม่ได้เป็นภัยแก่เรา" มีแต่คุณทั้งนั้น "แต่ความเห็นผิดของจิตใจ ที่ไปยึดอยู่ในร่างกาย อันนี่แหละเป็นตัวผิดว่ามันเป็นทุกข์" ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

ของทั้งหลายเหล่านี้ เขาเป็นอย่างนั้นมานับกัปนับมาแล้วกัลป์ "แต่เรื่องของจิตใจที่เราไม่รู้ไม่เห็นนี่สิ ก็เลยหลงความคิด หลงความเห็นของตน" จนกลายเป็นอุปาทาน ยืดมั่นถือมั่น นึกว่าของต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นของดิบของดี

"ถ้าหากของเหล่านั้นเสียหายไป ก็เป็นเหตุดึงจิตใจเสียไปด้วย" จิตใจก็เลยพลอยเดือดร้อนวุ่นวาย ฉะนั้น "พระพุทธองค์เลยหาทางแก้อาการของจิต ไม่อยากให้ไปยืดถือในสิ่งเหล่านั้น" ให้ปล่อยวางว่า "เป็นธรรมดาของเขา" .. "

"วีระปฏิปทา มหาวีโร"
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
   DT014902

วิริยะ12

30 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย