"จิตคืออะไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

 "จิตคืออะไร"

" .. เรารู้ไหมว่า "จิตของเราคืออะไร" อยู่ตรงไหน "ถ้าเราจะมาฝึกจิตก็ควรจะต้องรู้จิตของเรา" บางทีเราไม่รู้จัก เมื่อเวลามันวุ่นวายขึ้นมา เราก็รู้แต่ว่ามันวุ่นวาย "แต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหน"

ถ้าเราจะพูดเข้าไปจริง ๆ แล้ว "จิตนี้มันก็ไม่เป็นอะไร มันก็คือจิตนั่นแหละ" เมื่อเขาเอาชื่อ "จิต" เข้ามาแทรกเราก็เลยหลง

"จิตนี้มันคืออะไรหนอ" พูดง่าย ๆ ว่า "คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละ คือจิต" คนที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี้แหละ "สมมุติว่าเป็นจิต" ถ้านำมันไปฝึกแล้วมันรู้จริง มันก็เป็น "พุทโธ" คือ "ผู้รู้ เป็นผู้รู้จริง คือรู้แล้วไม่มีทุกข์"

แต่ "ถ้าจิตนี้ยังไม่ได้ฝึก ไม่ได้อบรม มันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้" เพราะมันมี "ผู้หลง" มาปนเปมันอยู่ คือถ้าชอบใจมันก็ดีใจ ถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอย่างนี้

ฉะนั้น "เราจึงต้องเอามันมาฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์" จนกว่าที่จิตมันจะสงบ เมื่อมันสงบมันก็ไม่ไปไหน มันขี้เกียจจะไปเหมือนกัน .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 

5,750จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย