"ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 ต.ค. 2557

 สาธุ สาธุ สาธุ DT014902

วิริยะ12

25 ต.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  4967 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย