"ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"
 "ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน"

" .. อยู่ที่ไหนขอให้มีความเพียร "คือสติติดแนบ ๆ จากนั้นก็เข้าองค์ภาวนา" ใครภาวนาจุดใด เริ่มต้นคำบริกรรมใดติดแนบ ๆ ให้สติติดกับนั้น "จิตเราจะตั้งรากฐานได้ไม่สงสัย"

ธรรมพระพุทธเจ้า "สอนลงเรื่องสติ" เช่นอย่างคำบริกรรม "ก็ให้สติติดกับคำบริกรรม" ติดแนบดีเท่าไร ๆ ยิ่งเสริมฐานของจิตเราขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าสติขาดไม่เป็นท่านะ

"ใครอย่าเอาอะไรมาอวด ถ้าไม่มีสติแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้น" ขอให้ประกอบความพากเพียรด้วยความมีสติ "ความสำรวมระวังก็ไปจากสติทั้งนั้น" ไม่ได้ไปจากที่ไหน "ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,421


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย