"ทำกรรมฐาน เหมือนปลูกต้นไม้" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ทำกรรมฐาน เหมือนปลูกต้นไม้"

" .. "การทำกรรมฐานต้องกำหนดต่อกันไปเรื่อย เหมือนปลูกต้นไม้" ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกลงตรงนี้ ๓ วัน แล้วถอนออกไปปลูกตรงนั้นอีก ปลูกตรงนั้นได้อีก ๓ วันถอนไปปลูกต้นโน้นอีก ตายเลย ไม่ได้กินหรอก ต้นไม้ก็ตาย

"กรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้น" เข้าใจด้วยนะ มันเป็นอย่างนั้น ไปพิจารณานะ กลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ ปลูกตรงนี้ได้ ๓ วัน ถอนไปปลูกตรงนั้นได้ ๓ วัน ถอนอีกอยู่อย่างนั้นน่ะ ไม่ได้กินหรอก ตายหมด ไม่มีเหลือแล้ว

กรรมฐานก็เหมือนกัน "ไปนั่งกรรมฐาน ๗ วัน ออกมา เล่นตั้ง ๗ เดือน ปล่อยจิตไปทำสกปรกหมด" แล้วก็อีก ๗ วันก็มาทำกรรมฐานอีก ไม่พูด เฉย แล้วก็เลิกอีก "เหมือนกับต้นไม้แหละ ตายหมดไม่มีเหลือเลย" กรรมฐานไม่เกิดแล้ว ต้นไม้ก็ไม่เกิด กรรมฐานก็เหมือนกันอาตมาว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอก .. "

"สมาธิภาวนา" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
วัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=201   

5,416


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย