"ระงับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์" (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "ระงับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์"

ผู้ถาม : ตามที่เข้าใจ "เวลามีอารมณ์เกิดขึ้น จะต้องพยายามระงับ" แต่ว่าท่านอาจารย์ว่า "เราจะต้องพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้น" หมายความว่า "อารมณ์ที่เราจะระงับคือเป็นอารมณ์ที่เราควรจะพิจารณา" หรือว่าอย่างไร

ท่านอาจารย์ : "การพยายามละอารมณ์คือละด้วยวิธีสละทิ้งเลย ก็จัดเป็นการละได้เหมือนกัน แต่ละไม่เด็ดขาด พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยอุบายต่าง ๆ เห็นชัดแล้วจึงละ นี้เป็นการละได้เด็ดขาด"

ทั้งสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกัน "อย่างที่หนึ่งใช้เวลาอันสั้น อย่างที่สองใช้เวลายาวนาน" ..

"ถามตอบต่างประเทศ ๖"
หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี
 

5,426จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย