"ผู้ได้กินก่อน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    9 ธ.ค. 2564

.
 "ผู้ได้กินก่อน"

" .. พระพุทธเจ้าว่าให้ภาวนา "ภาวนาชั่วช้างพับหูชั่วงูแลบลิ้น ก็มีอานิสงส์อักโขอักขัง ให้เราตั้งใจภาวนา พุทโธ ๆ" พระพุทธเจ้าว่าผู้บวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคต ได้ศึกษาเล่าเรียนแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์จบหมด ได้สวดมนต์ กลางวันยังมีภาระอยู่ วันละร้อยหนทั้งกลางวันกลางคืน "ยังบ่ได้กินก่อน" ครั้นบวชเข้ามาตั้งใจภาวนาพุทโธ ๆ ชั่วช้างพับหู ชั่วงูแลบลิ้น "ผู้นี้ได้กินก่อน"

ผู้ศึกษาเล่าเรียนจบพระไตรปิฎก ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษากิ่งก้านสาขา เป็นผู้รักษาใบมันรักษากระพี้มัน รักษาอิหยังมันทั้งนั้น "ผู้ที่ภาวนาได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำเอาแก่นมัน" เอาแก่นมันก็เฮ็ดการได้ ธรรมะมี แต่มันอยู่มันกินมันสวดมนต์อยู่ทุกวันเท่านั้น ธรรมะเป็นอย่างนี้แหละ .. "

"เกล็ดเพชร ๑"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

9 ธ.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย