ธัมโอวาท โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     10 ธ.ค. 2556

ภาพประกอบธรรมะ - ธัมโอวาท
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

" ผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้น ต้องมี..."สัจจะ"
เป็นตายร้ายดีอย่างไร ก็จะรักษาสัจจะไว้ให้ได้"

คำว่าศีล ก็คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ซึ่งเป็นส่วนของศีล การรักษาสัจจะก็ถือว่าเป็นเรื่องของศีลเหมือนกัน เมื่อเรามีการสมาทาน มีการรักษาระเบียบไว้อย่างไร ถ้าเราไม่รักษาก็ถือว่าผิดสัจจะ การผิดสัจจะก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ การรักษาสัจจะเป็นเรื่องสำคัญ การมีสัจจะทำให้เราสามารถฝ่าฝันอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้ ผู้ที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องมีสัจจะ เป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ต้องรักษาสัจจะเอาไว้ให้ได้ เพราะฉะนั้น ต้องเป็นคนจริง ยิ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนั้น ต้องเป็นเรื่องของคนจริง คนทำจริงคนเอาจริงเป็นผู้ตรง

ที่มา คัดตัดตอนหนังสืือ "รวมพระธรรมเทศนา ที่พึ่งอันเกษม"
ติดตามชม – อ่านหนังสือธรรมะ "รวมพระธรรมเทศนา ที่พึ่งอันเกษม"(เพิ่มเติม) ได้ที่
http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/181-tee-pueng.html

รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฟังธรรม วิดีทัศน์ หนังสือธรรมะ รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต ได้ที่หน้าเว็บ
http://www.watmaheyong.org


ที่มา : http://www.watmaheyong.org

DT015578

Ratchada

10 ธ.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  5111 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย