"ความดีความชั่วเกิดที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "ความดีความชั่วเกิดที่ใจ"

" .. ต่างคนต่างแก้ในหัวใจตัวเอง "เพราะความชั่วและความดีเกิดและอยู่ที่ใจ" ไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่ใจของเราแต่ละคน ๆ ให้พยายามระมัดระวังความชั่วที่เกิดขึ้นภายในใจ ให้ปัดออก

เอาความดีสนับสนุนขึ้นมา เราจะเป็นคนดีเรื่อย ๆ มันคิดออกมาทางชั่ว เช่น "เราจะทำความดี ความชั่วมาเป็นอุปสรรคแล้ว คิดขึ้นมาภายในใจดวงเดียวกันนี้" แล้วก็สร้างความล้มเหลวให้แก่ตัวของเราเอง ไม่เกิดประโยชน์อะไร

"ความชั่วกับความดีเกิดอยู่ที่ใจ จำให้ดี" แล้วแสดงออกมาจากหัวใจเรา มาคัดค้านดีกับชั่วที่เกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวกันนั้นแหละ "เราจึงให้เอาความดีนี้ปัดความชั่วเอาไว้ สร้างความดีขึ้นไปเรื่อย ๆ นะ" จำเอา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1761&CatID=2

5,437จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย