"แพ้ใจ คือพ่ายต่อกิเลส" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "แพ้ใจ คือพ่ายต่อกิเลส"

" .. "ที่เรียกว่าแพ้ใจ คือ พ่ายต่อกิเลส"แพ้ใจหรือแพ้จิตใจนั้น โดยตรง "คือแพ้ความอยากความปรารถนาที่ผิด ๆ แพ้โทสะในใจตนเอง" เพราะว่าจิตนี้มีสิงที่ไม่บริสุทธึ์ปนอยู่มาก ที่ปนอยู่มานาน จนติดเป็นนิสัยสันดานก็มี ที่ปนเข้ามาใหม่ ๆ ก็มี

ที่เคยกล่าวว่า "จิตเป็นเหมือนนาย กายเป็นเหมือนบ่าว" นั้น ถ้ายกจิตมา วิจัยดูอีกแล้วจะได้พบ "นายที่ยึดครองจิตใจอยู่อีกชั้นหนึ่ง" เช่น ความปรารถนาอยากได้อย่างผิด ๆ ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้กระซิบสั่ง จิตใจให้ดิ้นรนไปต่าง ๆ เหมือนอย่างเป็นทาส "ดังมีคำเรียกว่า เป็นทาสของตัณหา จึงจำเป็นโดยแท้ที่จะให้การบริหารแกจิต" เพื่อให้จิตมืพลังที่จะเอาชนะจิต .."

"๑๐๑ ญาณทรรศน์"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 


• ดนตรีบำบัดความเครียด เพลงบรรเลงเพื่อการฝึกสมาธิ

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• เพลงธรรมะ ชุด DOVE

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• ๕.ปางปัจจเวกขณะ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย