"สายบุญสายกุศล" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    1 ต.ค. 2561

 "สายบุญสายกุศล"

" .. ใครจะถวายอะไรก็ถวายเสีย ครั้นเสร็จแล้วจะให้พร "นี่ละสายบุญสายกุศลของเรา" จะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพาน "ได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญเมตตาภาวนา" นี้คือทางเพื่อความพ้นทุกข์ "พระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้" ให้จำเอา

เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้า "อย่าตระหนี่ถี่เหนียว อย่าเห็นแก่ได้แก่เอา เห็นแก่กอบแก่โกย เห็นแก่รีดแก่ไถ ตายแล้วจม" เข้าใจเหรอ อย่างนี้แล้วไม่จม เอาละให้พร .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

1 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4652 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย