"การทำบุญทำทานที่มีผลมาก" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12  

.
 "การทำบุญทำทานที่มีผลมาก"

" .. การทำบุญ ทำน้อยทำมากก็ดี ได้บุญเสมอกันหรือไม่ ข้อนี้ได้ตอบยาวเหยียด ดังต่อไปนี้ ..

ผู้ที่รวยเป็นล้าน ๆ "แต่บริจาคทานเพื่อประชดแดกดันท่านผู้อื่น" เพื่อโล่อันนั้นเป็นเกียรติเป็นอำนาจ เพื่ออวดคนอันนี้ "บุญก็ไม่ได้มาก" ถ้าไม่มีเจตนาอย่างนั้น "มีเจตนาทำเพื่อให้สมเกียรติของตน อันนี้ก็ได้บุญมากกว่าบ้าง" และการให้ทานอธิบาย ..

มาเรียกว่า "ทักขิณาวิสุทธิ ๔"

- ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก
- ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ฝ่ายทายก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก
- ทักขิณาบางอย่าง ไม่บริสุทธิ์ทั้ง 2 ฝ่าย
- ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ทั้ง 2 ฝ่าย

ยกอุทาหรณ์อีก "กล้าดี นาไม่ดีก็พอได้รับผลบ้าง กล้าไม่ดี นาดีก็ได้รับผลบ้างนาไม่ดี กล้าไม่ดีก็ไม่ได้รับผล (เลวมาก) นาก็ดีกล้าก็ดี นี้เป็นชั้นหนึ่งมีผลมาก" .. "

(หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อกอ) อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร

* ทักขิณา ของทำบุญ *ปฏิคาหก แปลว่า ผู้รับ *ทายก ที่แปลว่า ผู้ให้ 


• "ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• การพัฒนาคือการทำตนให้เบาบาง ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวใหญ่ขึ้น

• บทสวดมนต์ประจำวันตามแนวทางหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สวดทุกวันเจริญทุกวัน

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• การ์ตูน รู้ไว้ให้ได้บุญกับลุงปราดเปรื่อง ตอน "ทำบุญ ทำทาน" และ ตอน "เทียนพรรษา" *ล่าสุด*




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย