"จิตหลงอารมณ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    4 ส.ค. 2562

 "จิตหลงอารมณ์"

" .. "พูดถึงจิตของเราแล้วมันมีความสงบอยู่เฉย ๆ มีความสงบยิ่งเหมือนกับใบไม้ที่ไม่มีลมมาพัด" ก็อยู่เฉย ๆ ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่ง เป็นเพราะลมมาพัดและก็เป็นเพราะอารมณ์ "มันหลงอารมณ์ ถ้าจิตไม่หลงอารมณ์แล้วจิตก็ไม่กวัดแกว่ง ถ้ารู้เท่าอารมณ์แล้วมันก็เฉย" เรียกว่าปกติของจิตเป็นอย่างนั้น

ที่เรามาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อให้เห็นจิตเดิม "เราคิดว่าจิตเป็นสุข จิตเป็นทุกข์" แต่ความจริง "จิตไม่ได้สร้างสุข สร้างทุกข์" อารมณ์มาหลอกลวงต่างหาก "มันจึงหลงอารมณ์"

ฉะนั้น "เราจึงต้องมาฝึกจิตให้ฉลาดขึ้น ให้รู้จักอารมณ์ไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์ จิตก็สงบ" เรื่องแค่นี้เองที่เราต้องมาทำกรรมฐานกันยุ่งยากทุกวันนี้ .. "

"เรื่องจิตนี้"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

4 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4784 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย