"ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

 "ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน"

" .. "ศีลทาน เราจะทำไม่ได้เสมอไปเป็นนิจ แต่ทำไว้บ่อย ๆ ก็ยังดี บุญกุศลจะช่วยได้บ้าง" ถ้าเราทำห่างนักก็จะชวยอะไรเราไม่ได้ เขาว่า "บุญทานนั้นทำไปทำมา คนทำบุญก็ต้องตาย ไม่ทำก็ตาย ตายด้วยกันก็จริงอยู่ดอก" แต่ตายผิดกัน

"คนทำบาปนั้น ตายไปกับผีกับเปรต ตายตามป่าตามดง" ตามถนนหนทาง "แต่คนทำบุญนั้น ตายไปในกองบุญกองกุศล ตายสบายแล้วไปเกิดก็สบายอีก" ไม่ต้องไปเกิดในที่ทุกข์ยาก เหมือนคนทำบาป .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร    

5,403


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย