"ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    28 ก.พ. 2566

 "ตายด้วยกัน แต่ตายผิดกัน"

" .. "ศีลทาน เราจะทำไม่ได้เสมอไปเป็นนิจ แต่ทำไว้บ่อย ๆ ก็ยังดี บุญกุศลจะช่วยได้บ้าง" ถ้าเราทำห่างนักก็จะชวยอะไรเราไม่ได้ เขาว่า "บุญทานนั้นทำไปทำมา คนทำบุญก็ต้องตาย ไม่ทำก็ตาย ตายด้วยกันก็จริงอยู่ดอก" แต่ตายผิดกัน

"คนทำบาปนั้น ตายไปกับผีกับเปรต ตายตามป่าตามดง" ตามถนนหนทาง "แต่คนทำบุญนั้น ตายไปในกองบุญกองกุศล ตายสบายแล้วไปเกิดก็สบายอีก" ไม่ต้องไปเกิดในที่ทุกข์ยาก เหมือนคนทำบาป .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร DT014902

วิริยะ12

28 ก.พ. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  221 

  ความคิดเห็น• รวมเพลงธรรมะ | เพลงวันพระ เปิดวันพระ วันโกน ฟังสบาย

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง

• 🙏🙏🙏ขอเชิญร่วมทำบุญ โครงการต่อบุญต่อศักดิ์ บูรณปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จ.ฉะเชิงเทรา เนื่องจากตัวโบสถ์เก่ามีระดับต่ำกว่ามาตรฐาน และการบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถใหม่ทั้งหลัง สำหรับผู้ร่วมทำบุญ 999 บาท รับ เ

• เรื่องหวย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย