"ทานศีลภาวนา ฝังอยู่ที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ทานศีลภาวนา ฝังอยู่ที่จิต"

" .. "การรักษาศีลก็เห็นว่ายาก ยากหรือไม่ยากมันก็เป็นอยู่กับตัวของเราเอง" หากว่าการรักษาศีลมันยาก การทำลายศีลมันง่าย แน่ะมันก็ย้อนกันไปตรงนั้น เลยมักแต่ทำลายแต่ศีลละซิ "ไม่รักษาศีลก็ทำลายตัวเองอีกแหละ"

เพราะฉะนั้น "จึงสอนให้รักษาตน บำรุงตนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมแล้วเข้ามาสู่จิต ให้ทานมากน้อยเพียงไรก็ไหลเข้ามาหาจิต" ไม่สูญหายไปไหนนะ จะกี่ภพกี่ชาติหากฝังลึกอยู่ที่จิต นั่นแหละผลของการให้ทาน

"ผลของการรักษาศีลจะสวยงามร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในใจของผู้รักษา แล้วยิ่งมีการภาวนาด้วยแล้ว อันนี้เลิศเลอทีเดียว" ทำจิตให้สงบ ท่านเรียกว่าภาวนา แปลว่าการอบรมจิต .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,441จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย