"พุทโธเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    16 ม.ค. 2561

 "พุทโธเบื้องต้น"

" .. "ผู้บริกรรมภาวนา พุทโธ ๆ ๆ พึ่งทำใจเย็น ๆ อย่าได้รีบร้อน" ให้ทำความเชื่อมั่นในคำบริกรรมพุทโธ "มีสติควบคุมจิตของตนให้อยู่ในพุทโธ" ของตนก็แล้วกัน

"ความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลน" ปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดและจิตจะรวมเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมพุทโธ ๆ ๆ

"มีสติควบคู่กับพุทโธเท่านั้น" ตลอดเวลา จะยืน เดิน นั่ง นอน หรือประกอบกิจการงานอะไรทั้งหมด "ก็จะมีสติรู้เท่าอยู่กับพุทโธอย่างเดียว"

ผู้ภาวนา "สติยังอ่อน อุบายยังน้อย ต้องยึดคำบริกรรมพุทโธเป็นหลัก" ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะภาวนาไม่เป็น หรือเป็นไปแต่ยังจับหลักไม่ได้ .. "

"ฝึกหัดสมาธิ โดยบริกรรมพุทโธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

16 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5339 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย