"ตรงไปตรงมา แต่คนไม่ชอบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    29 ก.ค. 2561

 "ตรงไปตรงมา แต่คนไม่ชอบ"

" .. "พระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น ตรงไปตรงมา แต่คนไม่ชอบ บังไว้ ปกปีดไว้ มันจึงไม่เห็นของจริง" พระองค์สอนตรงไปตรงมาเลย "ท่านบอกว่า ร่างกายเหมีอนกับซากอสุภะ ท่านว่าอย่างนั้น เป็นของปฏิกูลใสโครก" มีคนใดมาพูดว่าเราสกปรกนี่ โกรธใหญ่ ไม่ชอบใจเลย .. "

"เทสโกวาท"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
    DT014902

วิริยะ12

29 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย