"ผู้มีความเพียรพ้นทุกข์ได้" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    21 ก.พ. 2567

"ผู้มีความเพียรพ้นทุกข์ได้"

" .. จิตใจหรือว่า "จิตคนเรานั้นต้องฝึกฝนอบรมจึงจะเป็นไปได้" ให้ใจมันมีความเพียร ความหมั่น "ความขยันไม่ให้เกียจคร้าน" ไม่ว่าจะเป็นการท่องบ่นสาธยายพระธรรมคำสั่งสอน ก็ไม่ให้เกียจคร้าน ให้หมั่น

"ความเพียรนั้นคือว่าหมั่น" ขยัน กราบพระ ไหว้พระ สวดมนต์ ก็อย่าเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราบพระไหว้พระ "เราอยู่คนเดียวก็กราบได้ไหว้ได้ นั่งสมาธิภาวนาได้ สวดมนต์ภาวนาได้ เดินจงกรมได้"

ความเพียรนี่แหละท่านว่า เป็นอุปกรณ์สำคัญ "วิริเยน ทุกฺข มจฺเจติ" พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผู้มีความพากเพียรพยายามแล้ว กิจกรรมการงานใด ๆ ไม่เหลือวิสัย "ผู้มีความเพียรพ้นทุกข์ได้"

แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติไม่มีความเพียร "แต่อยากให้จิตใจของตนพ้นจากความทุกข์ความเร่าร้อนต่าง ๆ นานา" ทำอย่างไรใจข้าพเจ้าจะสงบระงับ มีอุบายอะไร "ก็อุบายไม่ขี้เกียจนั่นแหละ"

"ความเพียร"
พระญาณสิทธาจารย์
(หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)   DT014902

วิริยะ12

21 ก.พ. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย