"๑๕ ปัญญาวิปัสสนา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    8 เม.ย. 2561

 "๑๕ ปัญญาวิปัสสนา"

" .. ในการพิจารณา "กายคตาสตินั้น เราจะพิจารณาบทใดบทหนึ่งก็ได้" ไม่ต้องไปเอาหมดทั้ง ๓๒ ข้อ จิตมันจะเห็นอะไรง่าย เช่น "อะไรมองเห็นได้ง่ายเล็บหรือหนัง"

หนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่นี้มองเห็นได้ง่าย "ในชั่วระยะที่เราเป็นเด็กหนังเป็นอย่างไร เมื่อโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนังเป็นอย่างไร" นี่เรียกว่า "เราใช้ปัญญาพิจารณา"

จนกระทั่งว่า "มันเห็นขึ้นในจิตของเรา" ต่อไปนั้นก็แยกเป็นส่วน .. แบ่งออกไป จนกระทั่งมันละลายไปหมด นั้นจึงชื่อว่า "เป็นวิปัสสนากัมมัฎฐาน" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

8 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5310 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย