"ทุกข์ใจเพราะตามใจกิเลส" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

 "ทุกข์ใจเพราะตามใจกิเลส"

" .. "การฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี้ เป็นสิ่งจำเป็นจริง ๆ ให้ถือเป็นเรื่องจำเป็น" ถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์ "อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์ใจหนักใจมาก ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์ หอบเอากองทุกข์เหล่านี้ไปด้วย" มันเป็นอย่างนั้น "มันทุกข์หลาย บางคนก็ถึงฆ่าตัวตาย ไม่มีทางออก"

"ผู้ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า" ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสอน "ให้ไหว้พระ นั่งสมาธิภาวนา ขี้คร้านไม่เอา" ไม่นั่งแล้วเพราะใจมันลอย "ใจมันไปยึดถือแต่เรื่องภายนอก" แล้วจะมีแก่ใจมาไหว้พระ นั่งภาวนาสำรวมใจให้สงบอยู่ภายในจะได้อย่างไร

"การที่ภาวนาจิตใจให้มันสงบลงไปได้ ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอ" ในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนา ก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ

"มันกระทบมาเวลาใด เราก็พิจารณากำหนดละมันในเวลานั้นไปเรื่อย ๆ ให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอ" ไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบ .. "

"หนังสือฉลอง ๙๑ ปี"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,408


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย