"เหตุอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    23 เม.ย. 2561

 "เหตุอยู่ที่ใจ"

" .. "ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ เหตุอยู่ที่ใจ จะเกิดดีเกิดชั่ว จะเกิดขึ้นที่ใจนี้ก่อนอื่นทั้งนั้น เมื่อระงับก็ต้องระงับลงที่ใจ" เมื่อระงับลงที่ใจแล้ว "อะไร ๆ ก็ไปดับลงที่ใจนั้น" สมณะของเราท่านสอนอย่างนี้ "พระสารีบุตรบรรลุโสดาปึ๋งเลยทันที" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
   DT014902

วิริยะ12

23 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5343 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย